Podstawowa obsługa rachunkowa

 • Monitoring dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Księgowanie dokumentów
 • Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego
 • Przygotowanie i przekazanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do US oraz ZUS
 • Bieżące informowanie o zmianach stanu prawnego w zakresie zobowiązań podatkowych
 • Projekcja planu amortyzacji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • Opieka w trakcie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych

Ewidencja zakupu, sprzedaży – rozliczenia z tytułu podatku VAT

 • Aktualizacja zgłoszonych danych NIP oraz VAT
 • Monitoring poprawności dokumentów
 • Przygotowanie i przesyłanie not korygujących
 • Przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Przekazywanie do US miesięcznych deklaracji VAT
 • Przygotowanie wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu podatku VAT
 • Obsługa dokumentacji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych

Ewidencja środków trwałych i amortyzacji

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Naliczane amortyzacji podatkowej
 • Naliczane amortyzacji bilansowej
 • Przygotowanie planów amortyzacji

Kompleksowa obsługa płacowa, kadrowa i ZUS

 • Bieżąca obsługa pracowników
 • Przygotowywanie umów z pracownikami
 • Przygotowanie list płac
 • Rozliczanie wszelkich rodzajów wynagrodzeń
 • Rozliczanie świadczeń urlopowych
 • Rozliczanie podatku od płac
 • Prowadzenie raportów RMUA
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Prowadzenie rozliczeń na rzecz pracowników

Cennik

Ryczałt / karta podatkowa od 70 zł
Ryczałt / karta podatkowa i ewidencje VAT od 100 zł
Podatkowa książka przychodów i przychodów od 100 zł
Księgi handlowe od 400 zł
Sporządzenie umowy o pracę / zlecenie / dzieło 35 zł
Ustalanie planu kont od 350zł.
Sprawozdania Zarządu o działalności jednostki od 350zł.
Sporządzanie wezwań do zapłaty 8 zł.
Sporządzanie not odsetkowych, not korygujących 6 zł.
Ewidencja przebiegu pojazdu 50zł.

 Ceny netto, do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT