Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
Przemysław Organowski
ul. Śniadeckich 28/4  Poznań 60-774

www.cdi.org.pl

tel. 61 641 78 82
tel. 510 17 22 88